Kontakt

Towarzystwo Budowlane PROBUD S.A.
ul. Modlińska 199A lok. 14
03-122 Warszawa
tel. 22 614-25-16; faks 22 811-24-82
e-mail: probud@probud.com.pl   
NIP: 952-18-31-748
KRS: 158474 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 2.723.250 PLN
 

Biuro Sprzedaży
tel. 22 889-54-90; 22 614-25-16
e-mail: sprzedaz@probud.com.pl    
Jasmina Bendahmane    tel. 502-239-416
Alina Chochlewicz           tel. 501-601-479
 
Doradcy kredytowi:

Renata Kozłowska tel. kom 667 965 711

e-mail: renata.kozlowska@dknotus.pl
Wyświetl większą mapę